Köpvillkor

ALLMÄN INFORMATION

Weasportswear.se säljer varor via internet till privatpersoner och företag med person- eller organisationsnummer  i Sverige. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare.

asläH AB (SE559091-9873) bedriver verksamheten för weasportswear.se och nedanstående köpvillkor avser denna verksamhet.

HUR HANDLAR JAG?

 1. Gå in på www.weasportswear.se
 2. Tryck på shop
 3. Fyll i dina storlekar på samtliga plagg. OBS! Du kan endast köpa en hel outfit hos Wea Sportswear, ta hjälp av storleksguiden vid behov
 4. Fyll i dina kontaktuppgifter
 5. Välj betalsätt och slutför betalningen
 6. Nu har du bidragit med 50 kronor till Prostatacancerförbundet. Hoppas att du blir nöjd med din outfit!

NÄR LEVERERAS ORDEN?
Normal leveranstid är 2-4 arbetsdagar, beroende på ort. Alla leveranstider som uppges bör anses som preliminära.

VILKA BETALNINGSSÄTT ERBJUDER WEA SPORTSWEAR?

Wea Sportswear erbjuder Swish handel och Stripe.

NÄR FÅR JAG MIN ORDERBEKRÄFTELSE?

När vi har mottagit din beställning skickar vi ut en orderbekräftelse så fort som möjligt via e-post. Din orderbekräftelse innehåller fullständig information om din beställning. Om du upptäcker något fel på din orderbekräftelse vänligen kontakta kontakt@weasportswear.se med ditt ordernummer. Om du vill ändra eller avbeställa en order går det bra så länge ordern ännu inte expedierats, kontakta kontakt@weasportswear.se

Weasportswear.se förbehåller sig rätten att i specifika fall neka eller ändra i din beställning.

HUR GÖR JAG EN RETUR?

 1. Kontakta kontakt@weasportswear.se innan du returnerar några varor
 2. Du som kund har alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Wea Sportswear detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud har tagit emot varan (ångerfristen)
 3. Produkterna måste vara i nyskick och samtliga lappar skall sitta kvar.

KOSTAR DET NÅGONTING ATT GÖRA EN RETUR?

Ja, du står själv för din retur. Kontakta närmaste postombud för mer information angående pris och leveranssätt. Spara alltid ditt inlämningskvitto.

NÄR FÅR JAG ÅTERBETALNINGEN FÖR MIN RETUR?

Du kan se din återbetalning på ditt kontoutdrag inom 5 bankdagar räknat från och med den dagen du fick din returbekräftelse från oss. Återbetalningen görs alltid till samma betalkort/Swishnummer som användes vid köpet.

REKLAMATION

 1. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentskyddslagstiftningen.
 2. Kontakta kontakt@weasportswear.se så snart som möjligt efter det att felet har upptäckts.
 3. Du som kund har alltid 3 års reklamationsrätt.
 4. När den reklamerade varan returnerats och reklamationen godkänts så kommer Wea Sportswear att kompensera dig som kund i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen. Wea Sportswear förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt konsumentskyddslagstiftningen . Vid reklamationer följer Wea Sportswear riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.
 5. Du som kund står själv för returen.

HUR BEHANDLAR WEA SPORTSWEAR PERSONUPPGIFTER?

Weasportswear.se är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som våra kunder lämnar till oss i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Dessa uppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla en god kundrelation via kataloger, sms, mail och för andra marknadsföringsändamål. Du kan när som helst kontakta oss för att begära rättning eller borttagning av dina uppgifter.

INTEGRITETSPOLICY

VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV DINA UPPGIFTER?

asläH AB (org nr 559091-9873 ) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Weasportswear.se är en webbplats som drivs av Asläh AB som äger varumärket Wea Spotswear

LAGLIG GRUND

GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. De lagliga grunder som är aktuella för asläH ab och wea sportswear är fullgörande av avtal, intresseavvägning, samtycke, uppfyllande av rättslig förpliktelse.

VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA TILL?

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap, reklamationsärenden, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Wea sportswear marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster samt statistik och kundsegmenteringar.

KONTAKTUPPGIFTER:

Syfte: Administrera medlemskap, marknadsföringsutskick.

Typ av uppgifter: Personnummer, namn, adress, email, mobildtelefonnummer, telefonnummer.

Laglig grund: Fullgörande av avtal enligt medlemsvillkor.

VEM BEHANDLAR UPPGIFTERNA?

Din integritet är mycket viktig för oss. Asläh AB ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter.

Uppgifter kan dock behandlas av företag som asläH AB samarbetar med avseende it-drift och marknadsföring. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Asläh AB anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Asläh AB  lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

LAGRINGSTID

Personuppgifterna behålls i kundregistret under avtalstiden samt under ytterligare 2 år. Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

DINA RÄTTIGHETER

REGISTERUTDRAG

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Asläh AB behandlar om dig. Kontakta oss i så fall hej@weasportswear.se

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar på sidan.