Från skrot till nytta!

Väskans resa är magisk för oss. Väskan är producerad av återvunnet material. Repen är hämtade från Göteborgs Båtskrot och tyget är rester från textilfabriken FOV. Väskan är även gjord av individer från det sociala företag Kajskjul46 som är långt från arbetsmarknaden. Wea Sportswear skapar meningsfullhet för deltagarna då de får vara med och lansera produkter till försäljning. Nästa gång du använder Wea-väskan så kan du vara riktigt stolt!

Wea Sportswear väskan
Soheil Hedayati