Förvarning!

Nedan kommer vi, med konkreta argument, framföra varför du inte ska köpa Wea Sportswear.

Köp inte Wea Sportswear för det kommer att bidra till att du kommer att röra på dig i ett träningskit som är både snyggt och funktionellt. Ju mer du rör på dig, ju mer arbetar du för att förebygga ohälsa.

Köp inte Wea Sportswear för varje sålt träningskit bidrar med pengar till vår samarbetspartner Prostatacancerförbundet.Förbundet jobbar för att cancerforskningen skall gå framåt.

Köp inte Wea Sportswear för vi skapar en väska av återvunnet material från skroten. Vår samarbetspartner Kajskjul46 hjälper individer som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. Deltagarna i Kajskjul46 skapar våra väskor vilket resulterar att de känner meningsfullhet då deras arbete bidrar till förändring.

Köp inte Wea Sportswear för vi tänker på miljön och har därför valt att producera och tillverka våra produkter lokalt samt använda oss av återvunnet material.

                     Välkommen in i Wea Sportswear familjen där du kan göra skillnad för                    Sveriges folkhälsa-, samhällsnytta- och hållbarhet.

Soheil Hedayati