Uncategorized

Den omtalade balansen

Det är först när man är sjuk som man uppskattar sin hälsa, men vad är egentligen hälsa? Tar vi vår hälsa för givet? Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946 är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialvälbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Jag har en utbildning inom folkhälsovetenskap och vet att […]